Hermann Guggiari, Monumento a Santiago Leguizamon

Hermann Guggiari, Monumento a Santiago Leguizamon